Duyurular

                           Tüm Duyurular

Arşiv

"Kadın Beyanı Esastır. "

   

Mütevelli Heyeti

Filiz Kerestecioğlu
Fatma Hoşgör
Rita Ender
Ayşe Akkaya
Ali Güzel

 

 

Yönetim Kurulu

Filiz Kerestecioğlu
Fatma Hoşgör
Ayşe Akkaya
Cevriye Aydın
Rita Ender
Cemil Oktay
Gülşah Kaya

Yedek Üyeler

Turgut Tarhanlı
Ayça Özdoğan Kaymaz;

 

Denetleme Kurulu

Özlem Akkaya
Turhan Yetkin
Ayten Ağırdemir

Yedek Üyeler

Yasemin Gülbol
Sevda Koksoy Kuey

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ahmet Tekeli
Ahmet Tekeli (1936-2010), hukukçu bir ailenin çocuğudur. İbradılı olan bu aile Muammer Aksoy gibi pek çok saygıdeğer hukukçu yetiştirmiştir.  “Kanuni Ziya” lakaplı babası, CHP’nin tek parti rejimi sırasında, değişik illerde valilik yaptıktan sonra (Ahmet Tekeli, babası Çorum valisi iken, orada doğar), 1950’li yılların başında görevden alınır. Serbest avukat olarak çalışmaya başlar. Ahmet Tekeli ise, İstanbul’da önce Robert’s College, ardından High School’da okuduktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ne yazılır. Ama hedefi, Türkiye’deki Medeni Kanun’un temelini oluşturan İsviçre Medeni Kanunu’nu yakından ve içinden tanımaktır. Döviz imtihanına girer, kazanır ve hiç Fransızca bilmemesine rağmen Lozan’a gider.  1959-1965 yılları arasında Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okur. Türkiye’ye dönüşünde avukat olmaya karar verir ve bu amacını gerçekleştirir. Avukat olarak İstanbul Barosu’na kaydolduğu 1966 yılından ölümüne kadar avukatlık mesleğinden, daha doğrusu, hukukçuluktan uzaklaşmamıştır. 1966 yılında Şirin Tekeli ile evlenir. Çocukları yoktur.

Şirin Tekeli
1944 yılında Ankara’da, ikisi de öğretmen bir karı kocanın tek çocuğu olarak dünyaya gelir. Ankara Kız Lisesi’ni bitirir. 1961 yılında girdiği döviz imtihanını kazanarak önce Paris’e gider, Fransızca öğrenir, Hukuk Fakültesi’ne yazılır. Ancak Fransa’nın içinde bulunduğu krizden olumsuz etkilenerek (Cezayir Savaşı sürmektedir) İsviçre’ye gider, Lozan Üniversitesi’ne kaydolur.  Ahmet Tekeli ile 1966 yılında evlenir. Mezun olunca (1967) Türkiye’ye döner, ertesi yıl İstanbul Üniversitesi’nde asistan olur.  Doktorasını ve doçentliğini bu üniversitede savunduktan sonra, 1981’de YÖK’ün akademik özgürlükleri budadığı kanaatına vararak üniversiteden istifa eder. Hayatını tercüme yaparak kazanır.
1980’li yıllardan beri faal olduğu kadın hareketi içinde, özellikle, İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi (1989), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (1990), KA-DER, Kadın Adayları Destekleme Derneği (1997) ve Anakültür’ün kuruluşu (1997), Winpeace’in oluşumu (1997) gibi çalışmalarda yer almıştır.
Türkçe’de yayınlanmış beş özgün esere ve yirmibeş çeviriye imza atmıştır.

Şirin-Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı © 2013